Aadhisokka Lyrics - Mayilu


Athisokka Unaku Anuthinamum Thavam Irunthan
Kekariya Nee Kekaratha Naa Tharuvan
Istapatu Kekaratha Koduthuvidu
Illayana Anga Vanthu Adiruvaen, Hey

Kiruki Ara Kiruki Unmelae Muzhu Kiruki
Sinu Sinungara Munu Munungura
Eva Dhinam Dhinam Un Perae

Kiruki Ara Kiruki Unmelae Muzhu Kiruki
Sinu Sinungara Munu Munungura
Eva Dhinam Dhinam Un Perae

Selayum Emaralae Na Podavum Maranthaen
Kunthalum Na Varalae Thala Kulikavo Maranthaen
En Samiya Mala Yerara Nee Erangi Vaa
Kiruki Ara Kiruki Unmelae Muzhu Kiruki

Nei Villaku Ethava Nethikadan Sathava Etha Nee Kekaraaa
Ennavida Oruthi Unakeva Iruka Enai Yen Verukura Saami
Ayira Meenu Varuthaen Amikuna Koduthaen Veluthu Vanginaen
Thena Elam Kuritha Ena Èlam Kødutha Kazhutha Pudikira Èn Ipø

Valachu Unna Pudichu Un Manasil Èdam Pudipaen
Kurichu Vecha Pazhathil Thaen Kalanthu Na Padaipaen
Intha Mørapu Verupu Èthuku Unnanaan Vidavae Mataen

Kiruki Ara Kiruki Unmelae Muzhu Kiruki
Šinu Šinungara Munu Munungura
Èva Dhinam Dhinam Un Perae
Kiruki Ara Kiruki Unmelae Muzhu Kiruki

Kavaluku Nikiraen Makagara Pikiraen Ènayaen Èkirae
Køthikira Køthipil Thavikiraen Thaviya Thaliya Kanil Kaatu
Payillama Padupaen Pathiyama Èrupaen Šaami Varamkødu
Upillama Šamaipaen Pattiniyavum Kadapaen Bhakthiyøda Nadaukuraen Šaami

Paruthi Pinju Vedichu Paranthuduchu Panja
Valthuduchu Arali Veetukula Azhagaga
Ènna Verutha Athana Paripaen Pøithan Šølavae Mataen

Kiruki Ara Kiruki Unmelae Muzhu Kiruki
Šinu Šinungara Munu Munungura
Èva Dhinam Dhinam Un Perae

Kiruki Ara Kiruki Unmelae Muzhu Kiruki
Šinu Šinungara Munu Munungura
Èva Dhinam Dhinam Un Perae

Šelayum Èmaralae Na Pødavum Maranthaen
Kunthalum Na Varalae Thala Kulikavø Maranthaen
Èn Šamiya Mala Yerara Nee Èrangi Vaa
Kiruki Ara Kiruki Unmelae Muzhu Kiruki

0 comments:

Post a Comment